اعضای انجمن حمایت از بیماران

معرفی هیات مدیره انجمن (دوره دوم)

 

دکتر حسين فتح اله زاده (مدیر عامل)

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت

 

تاریخ تولد: 1362/07/23

 

 

 

دکتر مهدی فرهودی (رییس هیات مدیره)

تحصیلات: فلوشیپ سکته مغزی

 

تاریخ تولد:1347/09/01

 

 

 

حاج عليرضا اسماعيلي شهير (خزانه دار)

تحصیلات: دیپلم

 

تاریخ تولد: 1336/01/01

 

 

 

دکتر علی اکبر طاهر اقدم (نائب رئیس هيات مديره)

تحصیلات: متخصص مغز و اعصاب

 

تاریخ تولد: 1341/05/02

 

 

 

حاج علي غفاريان (عضو هيات مديره)

تحصیلات: فوق دیپلم مکانیک

 

تاریخ تولد: 1330/07/05

 

 

 

حاج محمد حسين علامير (علي البدل اول هيات مديره)

تحصیلات: دیپلم

 

تاریخ تولد: 1337/01/01

 

 

 

مهندس محمد حسين قيصري (علي البدل دوم)

تحصیلات: لیسانس عمران

 

تاریخ تولد: 1346/06/30

 

 

 

مهندس حسين ایپچی حق (بازرس)

تحصیلات: لیسانس شیمی

 

تاریخ تولد: 1344/06/01

 

 

 

دكتر صالح حيدريان (بازرس علي البدل)

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت محیطی

 

تاریخ تولد: 1352/01/05

 

 

 

 

کلیـه حقـوق مادی و معنـوی اين سایت بـرای صاحب امتيـاز آن محفوظ می باشـد.