بولتن مطالب چهارم

سکته مغزی (استروک) دومین عامل مرگ ومیر در جهان بشمار می آید، از این رو ۲۹ اکتبر (هفتم آبان ماه) روز جهانی پیشگیری از سکته مغزی نامگذاری شده تا بهانه ای برای توجه بیشتر به این بیماری باشد

ادامه مطلب